Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /ochis2016/templates/ochis_20160103_1/functions.php on line 177

chirurgia

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej.

Większość zabiegów polega na przygotowaniu pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego, np. protetycznego, ortodontycznego - stąd konieczne jest przemyślane, interdyscyplinarne podejście lekarza do każdego przypadku.

Wszelkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym.

 

 LECZENIE CHIRURGICZNE OBEJMUJE:

EKSTRAKCJE - czyli usuwanie zębów.
-Zębów zniszczonych przez proces próchnicowy
-Ze wskazań ortodontycznych u dzieci i dorosłych
-Usuwanie pozostawionych fragmentów korzeni.
-Usuwanie zębów z jednoczesnym uzupełnieniem zębodołów materiałem kościotwórczym
-Usuwanie zębów częściowo i całkowicie zatrzymanych, np. zębów mądrości.

Zatrzymane ósemki

ymane ósemki

Trzecie zęby trzonowe czyli ósemki lub tzw. zęby mądrości charakteryzują się dużą zmiennością budowy anatomicznej, położenia w łuku zębowym oraz czasu wyrzynania. Powikłania towarzyszące rozwojowi tych zębów wynikają z nieprawidłowego położenia zawiązka zębowego lub braku miejsca w łuku zębowym.

Głównym wskazaniem do ich usunięcia są często nawracające zapalenia okołokoronowe, które wynikają z zakażenia kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego z chwilą powstania połączenia komunikującego guzek zęba z jamą ustną. Objawia się ono obrzękiem i zaczerwienieniem dziąsła, miejscową bolesnością, która nasila się w czasie połykania (ból może promieniować do ucha, gardła, skroni), szczękościskiem (objęcie zapaleniem m. skrzydłowego przyśrodkowego i m. żwacza), zapaleniem węzłów chłonnych podżuchwowych, a wyjątkowo karkowych, obrzękiem okolicznych tkanek policzka, łuków podniebienno-gardłowych i migdałków podniebiennych. Na zdjęciu rentgenowskim stwierdza się tzw. przejaśnienie okołokoronowe, które jest ogniskiem osteolitycznym. Pacjenci często gorączkują, skarżą się na bóle głowy i dreszcze, a obraz krwi obwodowej jest charakterystyczny dla zapalenia: przyspieszone OB, zwiększona leukocytoza. Powyższe objawy należy różnicować z zapaleniem miazgi tego zęba, zębów sąsiednich lub górnych trzonowców po tej stronie, zapaleniem okostnej i kości, anginą, zapalnymi powikłaniami torbieli oraz ślinianki przyusznej lub podżuchwowej.

 dolnego zęba mądrości może  

 RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZĘBA

Resekcja wierzchołka korzenia jest to chirurgiczny sposób leczenia około wierzchołkowego zapalenia tkanek. Polega on na odcięciu i usunięciu wierzchołka korzenia oraz zapalnie zmienionej tkanki, w celu stworzenia warunków do prawidłowej odbudowy ubytku kostnego. Część chirurgiczną zabiegu poprzedza wyleczenie i wypełnienie kanału korzenia metodami przyjętymi w stomatologii zachowawczej. Materiałami stosowanymi do wypełnienia kanału są: ćwieki gutaperkowe, srebrne oraz tytanowe i różnego rodzaju uszczelniacze (np. endometazon, cementy glass-jonomerowe). Najkorzystniejsze jest wypełnienie kanału korzeniowego aż do wierzchołka bezpośrednio przed zabiegiem. Wypełnienie kanału na kilka dni przed zabiegiem może spowodować groźne powikłania bakteryjne. W sytuacjach, w których niemożliwe jest wypełnienie kanału tradycyjnymi metodami, kanał wypełnia się w czasie zabiegu. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie wypełnienia wstecznego amalgamatem srebra już po usunięciu wierzchołka.


 Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego są:

1. stany zapalne, których nie można wyleczyć sposobem zachowawczym:
a) niedrożność kanału spowodowana niedokładnym wypełnieniem lub zębiniakiem,
b) niemożność usunięcia ciała obcego z kanału,
c) zagięcie korzenia w pobliżu wierzchołka,
d) niemożność dokładnego osuszenia i zamknięcia kanału z powodu torbieli korzeniowej
2. ziarniniak okołowierzchołkowy większych rozmiarów lub torbiel korzeniowa
3. złamanie korzenia zęba w okolicy 1/3 przywierzchołkowej długości korzeni zęba
4. perforacja ściany kanału w okolicy 1/3 przywierzchołkowej długości korzenia zęba
Powyższe schorzenie diagnozuje się zwykle na podstawie zdjęć RTG danego zęba.
Przeciwwskazania miejscowe do resekcji wierzchołka korzenia:
1. zmiany zapalnowytwórcze lub torbiel korzeniowa przekraczające 1/3 części korzenia
2. zanik pionowy i poziomy kości w przebiegu chorób przyzębia
3. rozlane zapalnie ozębnej
4. zęby mleczne
5. korzenie złamane podłużnie
6. duże braki w uzębieniu (przeciwwskazania względne)


Przeciwwskazania ogólne do tego zabiegu stanowią między innymi choroby układowe i narządowe, schorzenia układu biało- i czerwonokrwinkowego, układu krzepnięcia, fibrynolizy, cukrzyca, choroby nerek. Przed planowanym zabiegiem przeprowadza się podstawowe badania laboratoryjne oraz sanację jamy ustnej. Ocenę wyniku leczenia chirurgicznego przeprowadza się w oparciu o badanie kliniczne i kontrolne zdjęcie rentgenowskie, które wykazuje z czasem zmniejszenie ubytku kostnego i wypełnienie tkanką kostną. Całkowita odbudowa kostna wymaga kilku miesięcy.


Czasami jedyną możliwością eliminacji problemów związanych ze stanem zapalnym/złamaniem/patologicznym tworem w okolicy wierzchołka korzenia zęba jest interwencja chirurgiczna. Zabieg polega na usunięciu wierzchołka korzenia zęba z jednoczasowym opracowaniem pozostałej części korzenia, usunięciu ewentualnych torbieli/ziarniniaków, oczyszczeniem otaczającej kości i wypełnieniem ubytku materiałem kościozastępczym. To postępowanie pozwala uniknąć usunięcia zęba, który pozostaje w jamie ustnej przez długie lata.

PLASTYKA WĘDZIDEŁKA JĘZYKA LUB WARGI
Najczęściej obserwowane w praktyce stomatologicznej są wrodzone przerosty wędzidełek, bądź ich nieprawidłowe umiejscowienie. Nieprawidłowości z nimi związane mogą powodować problemy natury ortodontycznej (diastema prawdziwa), protetycznej (spadające protezy czy periodontologicznej (recesje dziąseł). Prawidłowo przeprowadzona plastyka czy wycięcie patologicznego wędzidełka pozwala na wyeliminowanie przyczyny problemu.

 CHIRURGIA PRZEDPROTETYCZNA
Skupia się na przygotowaniu podłoża umożliwiając jak najlepsze leczenie protetyczne.
Wśród zabiegów chirurgii przedprotetycznej możemy wyróżnić:
- Zabiegi mające na celu eliminację nieprawidłowości tkanek miękkich - czyli np. modelowanie dziąseł, usuwanie zmian brodawczakowatych i szczelinowych czy pogłębianie przedsionka jamy ustnej
- Zabiegi na tkankach twardych - np. modelowanie wyniosłości i zagłębień kostnych, korekta kształtu wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy, czy rekonstrukcje zanikłego podłoża kostnego(=chirurgiczna odbudowa kości).


REWIZJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO LUB ZATOKI (CIAŁO OBCE, SZCZYT KORZENIA)
Niekiedy po leczeniu endodontycznym czy chirurgicznym mamy do czynienia z pozostawionymi po ekstrakcji korzeniami, zębami przemieszczonymi do zatoki szczękowej, bądź materiałem endodontycznym wtłoczonym do zatoki szczękowej/kanału żuchwy. Takie nieprawidłowości, jak nietrudno się domyślić, mogą sprawiać pacjentom wiele problemów. Stąd niezbędne jest właściwe badanie, diagnozowanie i staranne leczenie, które niedoświadczonym chirurgom przysparza wiele problemów.

ZAMKNIĘCIE ZATOKI SZCZĘKOWEJ
Połączenie ustno-zatokowe to najczęstsze z powikłań, mogących wystąpić po usunięciu górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych, których korzenie tkwią w zatoce szczękowej. Niestety, w znacznej mierze pacjenci, zgłaszający się do naszej Kliniki z tym problemem są diagnozowani zbyt późno, lub nieprawidłowo leczeni. Dokładne zamknięcie zatoki szczękowej znacznie minimalizuje ryzyko późniejszych powikłań, obejmujących m.in. zabiegi operacyjne.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE MATERIAŁU TKANKOWEGO NP. GUZA, TORBIELI.
Jest to badanie pod mikroskopem materiału histologicznego(tkankowego) lub cytologicznego (komórkowego). Na podstawie wyników badania możemy wdrożyć odpowiednią terapię lub potwierdzić/wykluczyć wstępną diagnozę. Bo pacjent dobrze zdiagnozowany to pacjent dobrze leczony.

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - USUWANIE GUZÓW TKANEK MIĘKKICH
Niektóre z nadmiernie rozrośniętych w jamie ustnej tkanek są zupełnie nieszkodliwe, inne mogą utrudniać leczenie protetyczne, a jeszcze inne wymagają radykalnego usunięcia celem wyeliminowania ryzyka rozwoju nowotworu. Oferujemy Państwu leczenie w ramach chirurgii onkologicznej z wykorzystaniem dostępnej aparatury diagnostycznej i zabiegowej.

PLASTYKA LUB POGŁĘBIENIE PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ
Zabieg westibuloplastyki stosowany jest nie tylko w celu leczenia czy zapobiegania schorzeniom tkanek przyzębia, ale również w leczeniu ortodontycznym i protetycznym. Zabieg, przeprowadzany w znieczuleniu, polega na chirurgicznym ukształtowaniu tkanek w celu poprawy istniejących uwarunkowań anatomicznych pod kątem dalszego leczenia. Dzięki nowoczesnym technikom zabiegowym to postępowanie lecznicze daje wspaniałe rezultaty funkcjonalne i estetyczne.


OPERACJE PŁATOWE NA PRZYZĘBIU, POKRYWANIE RECESJI DZIĄSŁOWYCH
Czasem - choćby najlepsze - niechirurgiczne leczenie periodontologiczne nie wystarcza, trzeba wtedy zastosować bardziej radykalne metody leczenia. operacja płatowa dzięki podniesieniu śluzówki daje możliwość przeprowadzenia zabiegu mikrochirurgicznego pod kontrolą wzroku, co znacznie podnosi dokładność leczenia. Pokrywanie recesji dziąsłowych to jedna z metod tzw. plastycznej chirurgii periodontologicznej. Pozwala na trwałe przywrócenie budowy i funkcji tych tkanek przyzębia, które uległy destrukcji w wyniku procesów patologicznych.

GINGIWOPLASTYKA
Na estetykę Twojego uśmiechu wpływa wiele czynników. Estetyczny uśmiech to nie tylko kwestia zębów, ale i zdrowych, ładnych dziąseł. Gingiwoplastyka to chirurgiczna korekta kształtu dziąseł, począwszy od wydłużania korony klinicznej zęba po usuwanie przerostów polekowych czy hormonalnych.

 

 

OCHIS

© 2015 | POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Przydatne linki do innych stron:

                                              Diagnostyka rentgenowska

                                              Implanty Straumann

                                              Implanty Bredent                                           

                                              Dolnośląska Izba Lekarska