Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /ochis2016/templates/ochis_20160103_1/functions.php on line 177

stomatologia zachowawcza


Najczęstszym problemem z jakim zgłaszają się pacjenci do lekarza stomatologa, jest próchnica. Zachowawcze leczenie jest szczególnie ważne, ponieważ wiąże się z zapobieganiem i leczeniem tej najbardziej rozpowszechnionej choroby  na świecie. Zastosowane wypełnienia, przywracają estetykę i funkcjonalność zbliżoną do zębów naturalnych. Używane materiały oddają niezwykle wiernie naturalny kolor i przezierność zębów. Leczenie zębów odbywa się całkowicie bezboleśnie. Strach pacjenta przed leczeniem stomatologicznym jest najczęściej spowodowany obawą o doznanie bólu. Dlatego nie tylko dbamy o przyjazną atmosferę i wysoki profesjonalizm usług, ale przeprowadzamy zabiegi bezboleśnie, dbając o bezpieczeństwo i komfort Pacjentów.

LECZENIE ZACHOWAWCZE OBEJMUJE:

  • Specjalistyczne porady stomatologiczne
  • Leczenie próchnicy niepowikłanej ( bez reakcji ze strony miazgi)
  • Kosmetyczną odbudowę złamanych zębów
  • Leczenie nadwrażliwości zębów
  • Leczenie kanałowe - będące najczęściej konsekwencją długo rozwijającego się i nieleczonego procesu próchnicowego

WYPEŁNIENIA KOSMETYCZNE - stare, niekształtne wypełnienia można zastąpić wysokiej jakości materiałami kompozytowymi. Wypełnienia formuje się w taki sposób, aby ich trójwymiarowa struktura odzwierciedlała budowę naturalnego zęba. Odtworzenie budowy anatomicznej właściwej dla danego zęba ma znaczenie nie tylko dla estetyki, ale również dla prawidłowej artykulacji. Kolor wypełnienia dopasowuje się do koloru zębów Pacjenta, co sprawia, że jest ono niewidoczne. Materiały do wypełnień cechuje wytrzymałość i stabilność koloru, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem zarówno w zębach przednich, jak i bocznych.


LECZENIE KANAŁOWE - endodoncja, inaczej leczenie kanałowe, to wąska dziedzina współczesnej stomatologii pozwalająca na uratowanie wielu zębów skazanych na usunięcie. Zabieg ten polega na usunięciu zainfekowanej lub martwej miazgi z komory i kanałów, mechanicznym ich opracowaniu oraz szczelnym wypełnieniu odpowiednim materiałem. Ząb po leczeniu kanałowym jest martwy. Mimo to jest w stanie spełnić swoje funkcje - brać czynny udział w żuciu i rozdrabnianiu pokarmów a także zapewnić właściwą estetykę uśmiechu. Prawidłowo przeleczone kanałowo zęby są w stanie służyć pacjentowi przez długie lata. Pozwala to uniknąć kosztownego leczenia protetycznego, takiego jak mosty czy implanty, które było by konieczne do uzupełnienia brakującego zęba. Warto jeszcze dodać, że nawet martwy ząb ma lepsze, fizjologiczne mocowanie w kości w postaci tkanki ozębnej aniżeli implant, który na stałe zrasta się z kością.  

Kiedy zęby wymagają leczenia kanałowego?

Leczenie kanałowe przeprowadza się w zębach,  których miazga została objęta nieodwracalnym procesem zapalnym. Przyczyny zapalenia miazgi mogą być różne: głęboka próchnica, nieszczelne, rozległe wypełnienie, pęknięcie lub złamanie zęba. Proces zapalny objawia się bólem zęba samoistnym lub bólem przy nagryzaniu lub opukiwaniu, może występować długotrwała nadwrażliwość na ciepło i zimno, powiększenie i bolesność węzłów chłonnych. czy bolesność lub obrzęk tkanek otaczających ząb. Zdarzają się sytuacje, kiedy ząb wymagający leczenia nie boli, a jedynym objawem jest zmiana barwy zęba na ciemniejszą. Pacjent może też dowiedzieć się o konieczności leczenia kanałowego po badaniu stomatologicznym lub wykonaniu zdjęcia RTG.
 

Leczenia kanałowego zębów może czasami wymagać  leczenie protetyczne. Dotyczy to przypadków, kiedy ząb wymaga korony protetycznej a jest bardzo zniszczony lub ma duże wypełnienie kompozytowe. Ząb taki ma cienkie ścianki i po oszlifowaniu nie gwarantuje utrzymania korony. Ząb trzeba wcześniej wzmocnić wkładem koronowo - korzeniowym (potocznie nazywanym sztyftem). Umieszczenie sztyftu w zębie jest możliwe po jego wcześniejszym przeleczeniu endodontycznym. Ta zasada dotyczy również zębów zakwalifikowanych jako filary mostów. Jeśli ich korony są zniszczone lub przechylone do luki.
 

Czasami leczenie protetyczne stosuje się jako alternatywę dla ortodoncji i leczenia aparatami stałymi. Dotyczy to ograniczonych zaburzeń zgryzowych w odcinku przednim takich jak wychylenie zęba lub jego rotacja. Opracowanie takiego zęba pod koronę wiąże się najczęściej z naruszeniem miazgi zęba a tym samym koniecznością jego leczenia kanałowego. 

Przebieg leczenia kanałowego

Leczenia kanałowe ma na celu wyeliminowanie zainfekowanej miazgi z komory oraz kanałów i ich zabezpieczenie przed powtórnym zainfekowaniem. Przebieg leczenia może być różny i zależeć od przyczyn i stanu wyjściowego zęba. Leczenie może być jednoetapowe lub wymagać kilku wizyt. 
 

Leczenie kanałowe może być rozpoczęte na dwa sposoby. Jednym z rozwiązań jest dewitalizacja miazgi (zatrucie zęba), które polega na założeniu na odsłoniętą miazgę opatrunku dewitalizującego, który powoduje kontrolowane umartwienie zęba. Po zamknięciu ubytku opatrunkiem tymczasowym wyznacza się kolejną wizytę po 7 - 14 dniach. Na wizycie tej usuwa się martwą miazgę i opracowuje kanały zęba W metodzie tej ważne jest stosowanie się do wytycznych lekarza. Opatrunek dewitalizujący pozostawiony zbyt długo w zębie może mieć toksyczny wpływ na tkanki otaczające ząb.
 

Innym sposobem usunięcia miazgi jest ekstyrpacja w znieczuleniu. Polega ona na usunięciu żywej miazgi po uprzednim podaniu znieczulenia. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest skuteczne znieczulenie, które może okazać się problematyczne w przypadku współistnienia ostrego stanu zapalnego. W takiej sytuacji lepiej wybrać dewitalizację miazgi, która przynosi ulgę w bólu po kilkunastu do kilkudziesięciu godzin.  Niezależnie od zastosowanej metody leczenie endodontyczne ma dwa główne etapy: opracowanie oraz wypełnienie kanałów. 

Opracowanie kanałów

Przed opracowaniem kanałów określa się precyzyjnie ich długość. Do tego celu stosuje się elektroniczne urządzenie zwane endometrem, które wykorzystując zjawisko różnej przewodności prądu przez tkanki zębowe i znajdujące się poza zębem, pozwala z dużą dokładnością dokonać pomiaru. Urządzenie to jest całkowicie bezpieczne i pozwala na prawidłowe leczenie kanałowe zębów kobiet ciężarnych, co z uwagi na szkodliwość promieniowania RTG musiało być odkładane do rozwiązania.
 

Opracowanie kanałów polega na usunięciu zainfekowanej miazgi z kanałów. Następnym etapem jest ich poszerzenie za pomocą narzędzi kanałowych ręcznych lub maszynowych. Podczas opracowywania kanały są przepłukiwane płynami dezynfekującymi. Ma to na celu usunięcie z kanałów resztek miazgi i opiłków zębiny powstałych podczas pracy narzędzi w kanałach.


                                    

 

Wypełnienie kanałów zęba

Wypełnienie kanałów korzeniowych wykonuje sie po ich zdezynfekowaniu i osuszeniu. Do wypełnienie ostatecznego stosuje się różne materiały. Istotne jest, aby kanały były wypełnione szczelnie i do samego wierzchołka. Poprawność leczenia kanałowego weryfikuje się wykonując każdorazowo zdjęcie rtg. Bezpośrednio po zabiegu i przez kilka kolejnych dni ząb może być wrażliwy.

Co decyduje o powodzeniu leczenia kanałowego?

W większości przypadków nie ma przeciwwskazań do podjęcia leczenia endodontycznego. Czasami jednak ze względu na brak możliwości prawidłowego wypełnienia kanału leczenie może skończyć się niepowodzeniem. Ma to miejsce w przypadku obliteracji (zarośnięcia) kanału, obecności złamanego narzędzia w kanale, którego nie da się usunąć. Nie można uratować zęba również w przypadku pęknięcia korzenia, dużego zaniku kości wokół korzenia, gdy nie ma możliwości odbudowy zniszczonej korony zęba.

Często w takich przypadkach z pomocą przychodzi chirurgia stomatologiczna. Zabiegi takie jak: resekcja wierzchołka korzenia zęba, radektomia i hemisekcja pozwalają uratować zęba. Zabiegi te polegają na wycięciu fragmentu lub całości korzenia zęba. Oprócz miejscowych przeciwwskazań do leczenia kanałowego trzeba mieć na uwadze schorzenia ogólne, które wykluczają to leczenie. Należą do nich choroby serca, nerek, choroby krwi i układu krwiotwórczego.

Powtórne leczenie kanałowe inaczej reendo

Zdarza się, niestety, że zęby leczone kanałowo wymagają powtórnego leczenia endodntycznego, tak zwanej rewizji lub re-endo. Leczenie powtórne jest zdecydowanie trudniejsze i obarczone większym ryzykiem niepowodzenia i powikłań aniżeli leczenie pierwotne. 

Powtórnego leczenia wymagają zęby dające dolegliwości bólowe mimo wcześniejszego leczenia kanałowego. Zdarza się również, że ząb nie daje dolegliwości a zmiany patologiczne uwidaczniają się na zdjęciu RTG.  Jest to tak zwana zmiana okołowierzchołkowa - zakażenie i stan zapalny tkanek wokół wierzchołka korzenia. Jeżeli proces chorobowy trwa dłużej może przekształcić się w torbiel.Za te zmiany chorobowe i ból odpowiedzialne są bakterie pozostawione w kanale lub okolicy okołowierzchołkowej. 

Nie każdy ząb nieprawidłowo przeleczony jest bezwzględnym wskazaniem do podjęcia powtórnego leczenia. Zdarza się, że niedopełniony kanał sam się zamknie i jego światło nie jest widoczne na zdjęciach RTG. Re-endo stwarza ryzyko zakażenia zęba, złamania narzędzia kanałowego, perforację. W takich przypadkach lepiej objąć ząb obserwacją radiologiczną. 

Inna sytuacja jest z zębami przeznaczonymi do odbudowy protetycznej. Wykonanie korony lub mostu na ząb źle przeleczony stwarza ryzyko wystąpienia powikłań w późniejszym czasie. Dostęp do kanałów jest wtedy utrudniony i najczęściej wiąże się ze zniszczeniem korony lub mostu.

 
 

OCHIS

© 2015 | POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Przydatne linki do innych stron:

                                              Diagnostyka rentgenowska

                                              Implanty Straumann

                                              Implanty Bredent                                           

                                              Dolnośląska Izba Lekarska